Ir al contenido

CONSUMER EROSKI Fundación Eroski Contigo

A túa opinión impórtanos.

902 540 846

Que son os focos?

En maio do 2006 EROSKI desenvolveu os seus primeiros Focos de Participación abertos aos seus consumidores, Amigos e Socios-Amigos de FUNDACIÓN EROSKI.

Estes focos de participación naceron ante a necesidade de comezar un proceso participativo que integrase e que involucrase a todos os seus consumidores, a partir dun maior achegamento e coñecemento dos seus intereses cotiáns nos temas en que eles podían ter influencia e, xa que logo, opinión.
[ler máis]

Menú con otros recursos de esta página


Validaciones de esta página